پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۲

گنجي، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين:

ناحيه انديشه به محدوده شهري الحاق شد

باستناد مصوبه اخير قانون مقررات عمومي وزارت کشور روستا هاي نجف آباد ،حسن آباد ، وثوق آباد و انديشه در محدوده منطقه 3 شهرداري قزوين قرار گرفتند.

به گزارش روابط شهرداري منطقه 3 قزوين ؛ ناصر گنجي ، مدير اين منطقه گفت: باستناد مصوبه اخير قانون مقررات عمومي وزارت کشور روستا هاي نجف آباد ،حسن آباد ، وثوق آباد ، و انديشه در محدوده منطقه 3 شهرداري قزوين قرار گرفتند..

وي افزود: در همين راستا شهرداري قزوين به منظور عمران و آباداني ناحيه انديشه اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال در بودجه سال جاري براي اين ناحيه در نظر گرفته است .

اين مقام مسئول تصريح کرد : شهروندان مناطق ياد شده مي توانند براي دريافت خدمات بهتر به شهرداري منطقه 3 مراجعه نمايند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط