شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

رحمانی:

حریم خط انتقال گاز در حاشیه جاده اسماعیل آباد تعیین شد

رضا رحمانی، نماینده هماهنگی امور اجرایی شهر در معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین، گفت: با توجه به تعریض جاده اسماعیل آباد، با هماهنگی سازمان خدمات طراحی شهرداری و شرکت گاز حریم خط انتقال گاز در حاشیه این جاده تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ رحمانی گفت: جاده اسماعیل آباد توسط شهرداری منطقه سه قزوین در فاز اول به صورت بلوار 17 متر اجرا خواهد شد که با هماهنگی سازمان خدمات طراحی و ادارات خدمات رسان مسیر جدید تاسیسات شهری، برای خروج از مسیر جاده، طراحی و جانمایی شد.

وی افزود: شرکت گاز استان قزوین پس از جانمایی مسیر جدید برای لوله گاز، حریم 25 متری را تعیین و با علائم هشدار دهنده مسیر آن مشخص می کند تا دراجرای فاز دوم پروژه یعنی بلوار 45 متری، خطرات ناشی از تاسیسات گاز به حداقل برسد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط