یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

اهداي 2 نشان بهترين عملکردهاي جهاني به شهرداري مايه افتخار است

اهداي 2 نشان بهترين عملکردهاي جهاني از سوي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به شهرداري مايه افتخار و مباهات است.

 

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: اهداي 2 نشان بهترين عملکردهاي جهاني از سوي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به شهرداري مايه افتخار و مباهات است.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عباس ظاهري در جلسه ابلاغ بودجه سال 92 شهرداري که شب گذشته در سالن جلسات مفاخر شهرداري افزود: در اين آيين که در وزارت امورخارجه برگزار شد 7 پروژه و طرح از سوي قزوين که 6 طرح متعلق به شهرداري قزوين بود حائز بهترين عملکردها و شايسته تقدير شناخته شدند.
وي ادامه داد: شوراي شهر بودجه سال 92 شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته را بهتر از سال هاي گذشته بررسي کرد و در حسابرسي و تفريغ بودجه هم شوراي شهر قزوين به روز است.
رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با تقدير از همکاري مديران، کارشناسان و کارکنان شهرداري با حسابرسان بيان کرد: در هر کاري مشکلاتي وجود دارد که بايد براي رفع آن مسايل کوشيد.
ظاهري با اعلام اينکه شهر قزوين داراي قابليت و پتانسيل هاي فراواني براي رشد و توسعه روزافزون است ادامه داد: بسياري داشته هاي شهر از گذشتگان است که براي پاسداري از اين ميراث بايد تلاش کرد.
وي با بيان اينکه تغييراتي که در سطح شهر قزوين با همت و تلاش مديران شهري صورت گرفته بسيار گسترده است، افزود: توسه شهر مديون تلاش مديريت شهري در تعامل دوسويه با ديگر مديران ارشد استاني و نهادها در سايه مديريت متحد شهري است.
رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در ادامه بر نقش مردم و توجه به آنان تاکيد کرد و افزود: در تزئينات شهري همراه با بوي عيد بايد مردم شهر قزوين به عنوان دارالمومنين رنگ و بوي مذهب هم ديده شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط