سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

وفایی راد:

شناسایی نقاط پر خطر شهری در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد

محمدوفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدما ت شهری شهرداری قزوین، بیان کرد: شناسایی نقاط پر خطر شهری بازدید از معابر و اماکن عمومی و شناسایی ، اعلام و پیگیری رفع آن از مهمترین امور حوزه مدیریت نظارت و هماهنگی سازمان های خدمات شهری است .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی راد گفت: بازدید از معابر و اماکن عمومی و شناسایی، اعلام و پیگیری رفع آن از مهمترین امور حوزه مدیریت نظارت و هماهنگی سازمان های خدمات شهری است.
وی افزود: شناسایی نقاط پر خطر شهری تنها در چهارچوب سازمان های تابعه معاونت خدمات شهری نبوده و تمام حوزه های شهرداری و حتی ارگان های خدمات رسان را شامل می شود.
مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین اذعان کرد: برنامه بازدید از معابر و اماکن به صورت مستمر در دستور کار قرار داشته و موضوع بلافاصله جهت رفع به حوزه مربوطه ارجاع و پیگیری های بعدی اعمال می شود.
وفایی راد تامین ایمنی و رفع نقاط پرخطر شهری  را یکی از رسالت های مهم شهرداری عنوان کرد و گفت:  به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان، فرآیند ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همراهی شهروندان برای شناسایی نقاط پرخطر از اهم امور است که شهروندان می توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اعلام و پیگیری کنند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط