شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

جهانگیری:

علایم گذاری و ایمن سازی جاده ارنجک به اتمام رسید

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور انتظام بخشی به ترافیک عبوری از جاده ارنجک، علائم ترافیکی مورد نیاز در این مسیر نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود علایم و تابلوهای ترافیکی در انتظام بخشی ترافیکی عبوری از مسیرها و معابر، کاهش بار ترافیکی و کاهش آمار تصادفات ضرورت دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود تابلوها و علایم ترافیکی در جاده ارنجک و نیازسنجی صورت گرفته، علایم ترافیکی مورد نیاز تا هفته آینده در جاده ارنجک نصب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این علایم شامل تابلوهای ترافیکی از قبیل جهت نماها، حاشیه نماها و تابلوهای پیچ خطرناک و شیب جاده است که در جاده ارنجک نصب می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: وجود این تابلوها در مسیر مذکور ضمن انتظام بخشی به ترافیک عبوری از این مسیر با راهنمایی و آگاهی بخشی به رانندگانی که در این جاده تردد می کنند، مانع از بروز تصادف به دلیل عدم آگاهی از مسیر مذکور می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط