شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

رحمانی؛

تماس بیش از دو هزار شهروند با سامانه 137 مربوط به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین بوده است

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخ به 2297 تماس شهروندان از ابتدای سال جاری و ارجاع آن به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 264 تماس شهروندان توسط کارشناسان این سامانه راهنمایی و 2 هزار و 33 درخواست در سامانه 137 ثبت و به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین ارجاع داده شد.

وی افزود: با پیگیری سامانه 137، هزار و 995  مورد از درخواست های شهروندان، توسط عوامل اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز رسیدگی و در راستای آن اقدام شد که هزار و 254  مورد آن با نظرات و راهنمایی های کارشناسان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اطلاع رسانی شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: به گفته مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین تعداد 38 مورد از این درخواست ها که نیاز به بررسی بیش تر داشتند، در برنامه های این سازمان لحاظ شده است.

این مسوول اضافه کرد: بیشترین تماس های شهروندان مربوط به هرس درختان و روشنایی پارک ها بوده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط