پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

وفایی راد:

ساماندهی قبور خانوادگی نیازمند همکاری مالکان حجره ها است

محمد وفایی راد مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین گفت : آرامستان های شهر مورد بازدید حوزه نظارت و هماهنگی سازمان های خدمات شهری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین ؛ وفایی راد گفت: در راستای بررسی وضعیت آرامستان های شهر کلیه آرامستان ها از نظر وضعیت قبور، فضای سبز، تجهیزات رفاهی، سرویس بهداشتی، نمازخانه، جایگاه بازی کودکان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری تصریح کرد : در آرامستان هایی که دارای بافت قدیمی هستند، برخی از امکانات رفاهی پیش بینی نشده که لزوم تهیه و اجرای طرحی جدید را می طلبد.
وفایی راد افزود :  یکی از مهمترین مولفه ها در بازدید اخیر، شناسایی نقاط پرخطر بود که اقدام فوری جهت رفع آن اعمال شد.
وی در پایان خاط نشان کرد : هماهنگی جهت ساماندهی قبور خانوادگی نیز از اهم موضوعات است که نیازمند همکاری مالکان حجره ها است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط