شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

رحماني، مسئول هماهنگي اجرائيات شهرداري قزوين خبر داد؛

ممانعت از 470 مورد ساخت و ساز غيرمجاز در سطح شهر قزوين

در دي ماه سال جاري از 470 مورد ساخت و ساز و تعميرات غير مجاز توسط عوامل اجرائيات ممانعت صورت گرفت.

 مسوول هماهنگي اجرائيات مناطق شهرداري قزوين گفت: در دي ماه سال جاري تعداد 470 مورد ممانعت از ساخت و ساز و تعميرات غير مجاز  توسط عوامل اجرائيات صورت پذيرفته و تعداد 74 فقره احکام قضايي جهت ممانعت از ساخت و ساز و اجراي احکام از مراجع ذيربط اخذ گرديده است.

مرتضي رحماني افزود: رفع خلاف توسط  124 متخلف ساختماني به هنگام ساخت و ساز غيرمجاز نيز از ديگر اقدامات دواير اجرائيات در اين مدت مي‌باشد.

وي 12 مورد ارسال پرونده تخلف به کميسيون ماده صد، 53 مورد ابلاغ راي کميسيون ماده صد، 25مورد اخطار تخليه جهت اجراي حکم، 2 مورد اجراي احکام پلمپ، 4 مورد اجراي حکم فک پلمپ، 10مورد اجراي احکام تخريب، 18 مورد اجراي احکام جريمه و 12 مورد تشکيل پرونده و ارائه به ساماندهي مشاغل مزاحم را از ديگر اقدامات دواير اجرائيات مناطق در اين مدت اشاره كرد.

وي افزود: لوازم و مصالح  92 متخلف ساختماني که اقدام به رفع تخلف، رفع سدمعبر و پيگيري تخلف كرده بودند، مسترد گرديده است.

رحماني گفت: در راستاي رفع سد معبر توسط امور صنفي تعداد 127 مورد اخطار کتبي جهت مغازه داران صادر شده و 186 مورد وسايل و لوازم پوشاک، موارد خوراکي و پرندگان و  متخلفان هنجارشکن در سطح شهر جمع آوري شده است.

وي بيان كرد: در دي ماه سال 1391 جهت پاکسازي معابر از خودروهاي فرسوده و اسقاطي 40 مورد اخطار کتبي به مالکين خودروهاي اسقاطي داده شده و 18 خودرو از سطح شهر جمع آوري شده است.

اين مسوول افزود: در دي ماه سال جاري همچنين تعداد 41 نفر از متکديان، کودکان خياباني و بيماران رواني و افراد کارتن خواب توسط واحدهاي اجرائيات مناطق و به محوريت اداره هماهنگي اجرائيات مناطق جمع آوري شده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط