سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

شیخ سلیمانی:

تداخل شاخه های درختان با شبکه فشار قوی برق بلوار نوروزیان رفع شد

مهدی شیخ سلیمانی، مدیر مقابله با بحران سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: با همکاری شرکت برق منطقه ای زنجان و نظارت کارشناسان سازمان، تداخل شاخه های درختان با حریم شبکه برق منطقه ای زنجان رفع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ شیخ سلیمانی افزود: عملیات هرس درختان مطابق دستورالعمل رعایت حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق در ریفوژ میانی بلوار نوروزیان اجرا شده است.

مدیر مقابله با بحران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین بيان کرد: این عملیات با رعایت کامل موارد ایمنی و با نظارت کارشناسان فضای سبز انجام شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط