یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

جهانگیری:

علایم ترافیکی مورد نیاز در جاده ارنجک نصب می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: به منظور انتظام بخشی به ترافیک عبوری از جاده ارنجک، علائم ترافیکی مورد نیاز در این مسیر نصب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود علایم و تابلوهای ترافیکی در انتظام بخشی ترافیکی عبوری از مسیرها و معابر، کاهش بار ترافیکی و کاهش آمار تصادفات ضرورت دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود تابلوها و علائم ترافیکی در جاده ارنجک و نیازسنجی صورت گرفته، علایم ترافیکی مورد نیاز تا هفته آینده در جاده ارنجک نصب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این علایم شامل تابلوهای ترافیکی از قبیل جهت نماها، حاشیه نماها و تابلوهای پیچ خطرناک و شیب جاده است در جاده ارنجک نصب می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: وجود این تابلوها در مسیر مذکور ضمن انتظام بخشی به ترافیکی عبوری از این مسیر با راهنمایی و آگاهی بخشی به رانندگانی که در این جاده تردد می کنند، می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط