چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

رحمانی؛

تماس بیش از دو هزار شهروند با سامانه 137 مربوط به منطقه سه شهرداری قزوین بوده است

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخ به 2337 تماس شهروندان از ابتدای سال جاری و ارجاع آن به منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 322 تماس شهروندان با راهنمایی های کارشناسان این سامانه ارائه راهکار شد و تعداد 2015 درخواست در سامانه 137 ثبت و به منطقه سه شهرداری قزوین ارجاع داده شد.

وی افزود: با پیگیری سامانه 137 تعداد 1921  مورد از درخواست ها توسط عوامل اجرایی منطقه سه شهرداری رسیدگی و در راستای آن اقدام شد که 937  مورد آن با نظرات و راهنمایی های کارشناسان منطقه سه به شهروندان اطلاع رسانی شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: به گفته سرپرست منطقه سه شهرداری قزوین تعداد 195 مورد از درخواست ها که نیاز به بررسی داشتند، در برنامه های این منطقه لحاظ شده است.

این مسوول اضافه کرد: بیشترین تماس های شهروندان مربوط به ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و نیز لکه گیری و مرمت آسفالت بوده است.

پایان پیام.

 

 

تصاویر مرتبط