یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

رحمانی ؛

تماس بیش از چهار هزار شهروند با سامانه 137 مربوط به منطقه دو شهرداری قزوین بوده است

سعید رحمانی مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخ به 4297 تماس شهروندان از ابتدای سال جاری و ارجاع آن به منطقه دو شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون از بین چهار هزار و 297 تماس مربوط به منطقه دو شهردار، 582 تماس شهروندان  با راهنمایی های کارشناسان این سامانه ارائه راهکار شد و سه هزار و 715 درخواست در سامانه 137 ثبت و به منطقه دو شهرداری قزوین ارجاع داده شد.

 وی افزود: با پیگیری مستمر سامانه 137 تعداد 3560  مورد از درخواست ها توسط عوامل اجرایی منطقه دو شهرداری رسیدگی شد که 2 هزار و 268 مورد آن با نظرات و راهنمایی های کارشناسان منطقه دو به شهروندان اطلاع رسانی شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: به گفته سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین، 155 مورد از درخواست ها که نیاز به بررسی و تأمین اعتبار داشت، در برنامه های این منطقه لحاظ شده است. 

این مسوول اضافه کرد: بیشترین تماس های شهروندان مربوط به ساماندهی دستفروشان، وانت بارها، مصالح ساختمانی و نیز تعمیر و نصب دریچه های آب های سطحی، مرمت، لکه گیری و نشست آسفالت بوده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط