دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

حافظی:

جانمایی المان شهید رجایی در تقاطع 22 بهمن در راستای هویت بخشی به فضای شهری است

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : تهیه طرح پروژه فضای شهری در ضلع شمال غربی تقاطع 22 بهمن در دست تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین ؛ حافظی افزود: احیای کلی فضای فعلی در ضلع شمال غربی تقاطع 22 بهمن، ایجاد رابطه ای پویا بین ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر با یکدیگر را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و ساماندهی و هویت بخشی به فضای موجود و خلق فضای شهری جدید از جمله اهداف مهم این پروژه به شمار می روند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط