یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸

در صحن علني شوراي شهر قزوين صورت گرفت؛

تقديم لايحه‌ بودجه پيشنهادي 368ميليارد توماني شهرداري قزوين براي سال 92

لايحه‌ بودجه پيشنهادي 368ميليارد و 742ميليون و 200 هزار توماني شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته براي سال 92 جهت بررسي و تصويب، تقديم شوراي اسلامي شهر قزوين شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: با همكاري و مساعدت بين مجموعه مديريت شهري قزوين، بودجه سال 92 شهرداري قزوين تحقق پيدا خواهد كرد.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عباس ظاهري در  صحن علني مجلس شوراي اسلامي قزوين كه با حضور شهردار قزوين، معاونان و مديران شهرداري قزوين و اصحاب رسانه جهت ارائه لايحه بودجه پيشنهادي سال 92 برگزار شد، با بيان اينكه شهرداري قزوين زحمات بسياري با توجه به شرايط اقتصادي كشور در تدوين بودجه كشيده است، افزود: در بودجه سال آينده بايد توجه ويژه‌اي به سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي شوراي اسلامي شهر قزوين بشود.
ظاهري افزود: با توجه به مطالعاتي كه در بودجه كلان شهرها شده است تلاش خواهد شد با فرمانداري رايزني شود تا اختيارات شهردار قزوين و كميسيون هاي تخصصي بيشتر شود.
وي با تشكر از اصحاب رسانه در انعكاس اخبار مديريت شهري گفت: رسانه‌ها نماينده مردم هستند و مي توانند نظارت خوبي بر عملكرد اين مجموعه داشته باشند.
مسعود نصرتي، شهردار قزوين با بيان اينكه بودجه سال 92 با توجه به شرايط خاص و ويژگي هاي كه در اين مقطع زماني وجود دارد تدوين شده است، گفت: تغييرات لحظه‌اي افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها، شرايط خاص سال پاياني دولت و شوراي شهر و اجرايي كردن فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها از مولفه‌هاي مهمي است كه در تحقق بودجه سال آينده تاثيرگذار خواهد بود.
وي با اظهار اينكه بودجه سال 92 با همفكري مديران داخل و خارج شهرداري، بخش خصوصي و سياست هاي ابلاغي شوراي اسلامي شهر قزوين با شرايط ريسك پذيري بالا تهيه و تنظيم شده است، بيان كرد: اين امكان وجود دارد با رونق صنعت ساختمان عدد ريالي بودجه هاي فرهنگي و عمراني افزايش پيدا كند و يا اينكه با ركود صنعت ساختمان عدد بودجه هاي فرهنگي و عمراني ثابت و يا كاهش پيدا كند.
نصرتي با بيان اينكه بودجه سال 92 با استفاده از تجربيات سال هاي گذشته تدوين شده است، افزود: لايحه‌ بودجه پيشنهادي شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته براي سال آينده 368ميليارد و 742ميليون و 200 هزار تومان است كه نسبت به سال گذشته 11درصد افزايش پيدا كرده است.
شهردار قزوين با بيان اينكه بودجه عمراني 76درصد و بودجه جاري 24درصد از بودجه كل را تشكيل مي دهد، بيان كرد: بر اساس برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تا سال 1400بايد 374 پروژه شاخص بر اساس نياز در شهر قزوين اجرايي شود و در سال آينده با توجه به شرايط درآمدها و هزينه‌ها قدرت مانور شهرداري در اجراي پروژه‌ها نصف شده است.
وي اضافه كرد: قدرت اجرايي پروژه‌ها در سال92 بسيار متفاوت با 91 با 280ميليارد تومان خواهد بود به طوري كه اگر در سال 88 با 4ميليارد تومان يك تقاطع غيرهمسطح اجرايي مي شد همان تقاطع در سال 92 با 10ميليارد تومان اجرايي مي‌شود.
نصرتي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي سال آينده سعي شده است اولويت با تكميل پروژه هاي نيمه تمام باشد و اگر پروژه جديدي پيشنهاد شده بر اساس ضرورت بوده است.
شهردار قزوين افزود: كنترل بيشتر هزينه‌ها از اولويت‌هاي تدوين بودجه سال آينده است و در سال آينده نحوه هزينه كردن منطقي خواهد بود و با تدبير و هوشمندانه هزينه‌ها انجام خواهد شد و اگر قرار است يك پروژه بوستان اجرايي شود خريدها و تملك ها به موقع انجام خواهد شد تا هزينه‌هاي پروژه افزايش پيدا نكند.
اين مقام مسوول با بيان اينكه احياي بافت فرسوده و مشتري مداري در بودجه سال 92 از اولويت ها است، بيان كرد: در بودجه سال 92 با توجه به اهميت توزيع مناسب بودجه جهت بهره برداري عادلانه شهروندان از امكانات شهري به زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي و پياده‌رو سازي سطح شهر توجه ويژه‌اي شده است.
وي افزود: دقت در پيش‌بيني واقعي بستر  وصول درآمد و تطابق با ميزان تقاضاي موجود براي ارائه خدمات به شهروندان و نيز تفكيك كد فروش اموال غيرمنقول به نقدي و غيرنقدي كه موضوع وصولي ها و فروش نقدي و غيرنقدي زمين را شفاف تر مي كند از شاخصه هاي  بودجه سال آينده است.
نصرتي افزود: در حوزه سرمايه گذاري در هيمن اندازه بودجه جذب سرمايه گذار وجود دارد چراكه معتقديم با وجود بخش خصوصي تحول در شهر قزوين ايجاد مي شود.
شهردار قزوين با بيان اينكه با همدلي و مشاركت بين مديران و كاركنان شهرداري، ارتباط سازنده شورا و شهرداري، حمايت استاندار و مديران كل مي توان بستر وصول درآمد و حضور سرمايه گذار را فراهم كرد، گفت: در سال آينده براي بهبود عبور و مرور شهري 28درصد، ايجاد تاسيسات درآمدزا 22درصد، برنامه ريزي توسعه شهري 20درصد، برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري 5/14 درصد، بهبود محيط شهري 5/10درصد، هزينه هاي پيش بيني نشده 2درصد، ايجاد ساير تاسيسات حفاظت شهري 1درصد، ايجاد اماكن فرهنگي، ورزشي و توريستي 1درصد و هدايت دفع آب‌هاي سطحي 1درصد از بودجه سال  92 اختصاص يافته است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط