چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۰۱

‌نصرتي ، شهردار قزوين :

قزوين قابليت قهرمان‌پروري در ورزش كشتي را دارد

بايد با زنده سازي و قهرمان پروري در ورزش كشتي كه ويژه شهر قزوين است، تقويت شور نشاط شهري در دستور كار مسئولان اين شهر قرار گيرد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي، شهردار، در جلسه علني شوراي اسلامي شهر با بيان اين كه هر شهر و كشوري به ورزش خاصي پرداخته و براي آن هزينه مي‌كند، افزود: ما نيز بايد با نگاه به آينده به جمع‌بندي رسيده و براي ورزش نخست قزوين كه مي‌تواند كشتي باشد ،هزينه كنيم.
نصرتي طرح اين موضوع از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري را بحث‌برانگيز خواند و گفت: پيشنهاد مي‌شود هماهنگي با اداره تربيت بدني استان صورت گرفته و خروجي موضوع از سوي تربيت بدني اعلام شود؛ به اين ترتيب موضوع به دستگاه متولي واگذار مي شود.
وي با بيان اينكه اگر كشتي به عنوان ورزش اول استان مطرح شد، بايد تفاوت و امتيازاتي براي اين رشته ورزشي قائل شويم، ادامه داد: ورزش كشتي، ويژه قزوين است و زماني تيم نوجوانان و جوانان قزويني در كشور قهرمان بود، به همين دليل ضرورت احيا ي آن بيش از پيش احساس مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط