یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸

گنجي،مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

اتمام 90درصد از پروژه آسفالت پياده‎‌روهاي فرعي منطقه سه شهرداري قزوين

پروژه آسفالت پياده‎‌روهاي فرعي منطقه سه شهرداري قزوين از 90درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: اجراي 90درصد از پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي منطقه سه شهرداري قزوين افزايش رضايت شهروندان را  به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينكه  تاكنون در سال جاري 20 هزار مترمربع از پياده‌روهاي فرعي اين منطقه آسفالت شده است، افزود: براي اجراي پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي اين منطقه در سال جاري 270ميليون تومان اعتبار  هزينه خواهد شد كه اكنون 90درصد از عمليات عمراني زيرسازي و آسفالت اين پروژه به اتمام رسيده است.

وي با بيان اينكه مدت اجراي اين پروژه 6ماه است، بيان كرد: اجراي پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي منطقه سه شهرداري قزوين يكي از درخواست هاي اصلي شهروندان است و مسيرهاي مورد نظر بر اساس اولويت تردد زياد شهروندان انتخاب شده است.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينكه اجراي پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي در اين منطقه در راستاي ساماندهي وضعيت خاكي پياده‌روها  اجرايي مي شود، اظهار كرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را خواهد کرد که به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.

گنجي افزود: تاكنون براي 90درصد از عمليات عمراني اين پروژه 200ميليون اعتبار هزينه شده است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته 15هزار مترمربع از پياده روهاي فرعي اين منطقه آسفالت شد، بيان كرد: امسال بيشتر از برنامه ريزي صورت گرفته اين پروژه اجرايي شده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط