چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

بهنام زاده:

واحد اجرایی سامانه 137 روزانه از دریچه ها و پل های فلزی در نقاط مختلف منطقه یک شهرداری قزوین بازدید می کند

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، گفت : واحد اجرایی سامانه 137 منطقه یک شهرداری قزوین از دریچه های فلزی نصب شده بر روی کانال ها و نهرهای منطقه یک شهرداری قزوین بازدید و نسبت به ترمیم و نوسازی و تعویض دریچه ها فلزی معیوب اقدام می کند.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: درمنطقه یک شهرداری قزوین 1200 دریچه فلزی موجود است.

وی افزود: روزانه 2الی 3 دریچه در منطقه یک شهرداری قزوین سرقت یا تخریب می شود که توسط همکاران واحد اجرایی سامانه 137 جایگزین یا تعمیر می شود.

پایان پیام. 

تصاویر مرتبط