پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

جهانگیری:

مناسب سازی گذرگاه های عرضی بلوار سیدالشهدا در حال اجراست

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: به منظور تسهیل در تردد سالمندان و معلولان جسمی حرکتی پروژه مناسب سازی گذرگاه های عرضی بلوار سیدالشهدا در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، جهانگیری افزود: تسهیل در تردد معلولان جسمی حرکتی و سالمندان یکی از دستورکارهای سازمان است که تحقق بخشی از این مهم از طریق اجرای پروژه های مناسب سازی انجام می شود.
وی عنوان کرد: در این راستا پروژه مناسب سازی گذرگاه های عرضی بلوار سیدالشهدا در دستورکار سازمان قرار گرفت که در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: اجرای این پروژه ضمن تسهیل در تردد معلولان در معبر مذکور، در افزایش ایمنی آنان هنگام تردد از عرض معبر نیز موثر است.
جهانگیری یادآور شد: امیدواریم با اجرای این پروژه ها بتوانیم رضایت خاطر شهروندان را جلب کنیم.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط