شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

کیماسی :

دیدارمدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قزوین با مدیر منطقه یک شهرداری قزوین

رضا کیماسی ، معاونت عمرانی منطقه یک شهرداری قزوین، از دیدار مجید میر آبها با اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ کیماسی گفت: در این دبدار در خصوص ترمیم و مرمت حفاریها ی انجام شده در بافت فرسوده منطقه یک شهرداری قزوین و نواحی منفصل شهری دانش و ناصر آباد گفتگو شد.

وی افزود: شهرداری منطقه یک بیش از 20 مجوز حفاری در بافت فرسوده منطقه یک و نواحی منفصل شهری صادرکرده است.

این مقام مسوول افزود: با توجه به مجوزهای صادرشده و حفاری های انجام شده در منطقه یک شهرداری قزوین، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قزوین قول مساعد دادند تا در حداقل زمان ممکن نسبت به ترمیم و مرمت حفاری ها اهتمام ورزند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط