شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

خلجی:

تهیه شاخص های کلان مالی و اقتصادی شهرداری قزوین در دستور کار قرار گرفت

مجید خلجی، مدیرحوزه اقتصادی شهرداری قزوین، گفت: تهیه شاخص های کلان مالی و اقتصادی شهرداری قزوین در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی حوزه مدیریت اقتصادی؛ خلجی افزود: این شاخص ها بستر لازم را برای تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک مالی و اقتصادی در شهرداری قزوین فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کارآمدی مالی مشخص شده و از این طریق شهرداری قادر خواهد بود، شرایط حال خود را ارزیابی و برای تامین درآمد و نیز تأمین منابع مالی خود، پیش بینی های لازم را انجام دهد.

مدیر حوزه اقتصادی اضافه کرد: این شاخص ها، ویژگی های درآمدی و بدهی را هم زمان در نظر گرفته و با بروزرسانی و نظارت مستمر، زمینه را برای تحلیل های به موقع مالی و اقتصادی فراهم می آورد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط