یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

مظفری ، مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

احداث و توسعه فضاهای تفرجگاهی در منطقه یک مورد تأکید قرار گرفت

محمد صادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با توجه به کمبود فضای سبز در منطقه یک شهرداری قزوین، احداث و توسعه فضاهای تفرجگاهی در این منطقه ضروری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین ، مظفری در دیدار با سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین افزود: احداث و توسعه فضای سبز، حفاظت از درختان کهنسال و هماهنگی در اجرای پروژه های مشترک جزو موارد مورد تاکید بود.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط