شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین:

ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین برگزار شد

علی‌رضا هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین از برگزاری ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر با محوریت هماهنگی پروژه های شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین، علی رضا هنرور گفت: از موارد مطرح شده در این جلسه جابجایی تاسیسات پل یادگار امام بود که هماهنگی های لازم جهت تسریع این پروژه صورت گرفت.

وی افزود: پل یادگار امام یکی از ورودی های شهر قزوین است که  باید از زیبایی و جلوه خاصی برخودار باشد، بنابراین جابجایی تاسیسات و رفع معارض در این پروژه در اولویت قرار دارد.

این مسوول بیان کرد: از موضوعات دیگر این کمیسیون، ارائه فیبر نوری به دستگاه های خدمات رسان شهر قزوین بود که شرکت مخابرات در چند فاز آن را اجرا کرده و شبکه دولت اجرایی خواهد شد.

جانشین شهردار در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر گفت : شهرداری قزوین در راستای دولت الکترونیک مجوز فیبر نوری را به صورت رایگان صادر کرده تا این پروژه شهری با سهولت بیشتری انجام برسد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط