شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۷

رهبري منش، معاون شهردار :

شهرداري قزوين رضايت شهروندان از عملکرد خود را ارزيابي مي كند

شهرداري قزوين به منظور آگاهي از ميزان رضايت شهروندان نسبت به عملکرد خود در سال جاري و برنامه ريزي جهت بهبود عملکرد در سال آينده، اقدام به توزيع فرم سنجش رضايت شهروندان از ابتداي دي ماه مي كند.

 

جمال رهبري منش، معاون طرح وبرنامه شهرداري قزوين افزود: تعداد جامعه آماري در اين نظر سنجي شش هزار نفر است که از اين تعداد سه هزار فرم به صورت تصادفي در سطح نواحي مناطق سه گانه شهري به نسبت جمعيت توزيع خواهد شد.
رهبري منش گفت: سهم دانشگاه هاي سطح شهر، اصناف و نهادهاي خدماتي نيز دو هزار فرم مي باشد؛ علاوه بر آن يك هزار فرم نيز به همراه هفته نامه پيام شهر بين نمازگزاران نماز جمعه توزيع خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه سئوالات اين پرسشنامه ها در زمينه هاي مختلف خدمات شهري و طبق قانون شهرداري ها مي باشد، خاطر نشان كرد: پاسخ هاي صادقانه شهروندان مي تواند در کيفيت ارايه خدمات سال آينده شهرداري تاثير بسزايي داشته باشد، بنابراين انتظار مي رود شهروندان همكاري خوبي را با پرسشگران اين نظر سنجي داشته باشند.
اين مقام مسئول گفت: در راستاي جلب مشاركت شهروندان دراين نظرسنجي، جوايز نفيسي بدين منظور در نظر گرفته شده که همزمان با دهه مبارک فجر، به قيد قرعه به 10 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجي اعطا خواهد شد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط