یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

سازمان اتوبوسرانی قزوین مسئوول جابجایی شرکت کنندگان همایش بسیجیان شد

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین با 150دستگاه اتوبوس مسوولیت جابجایی شرکت کنندگان به همایش بسیجیان را عهده دار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین؛ سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین با150 دستگاه اتوبوس مسوولیت  جابجایی 20هزار بسیجی از پایگاه های بسیج سطح شهر به محل برگذاری همایش بزرگ بسیجیان در ورزشگاه شهید ابوترابی را بر عهده داشت.

پایان پیام 

تصاویر مرتبط