دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

رحماني، مديرعامل سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين:

بازارچه محصولات باغي در شهر قزوين راه‌اندازي مي‌شود

با هدف گسترش زمينه‌هاي اقتصادي در باغستان‌هاي سنتي و حمايت از باغداران، بازارچه هاي فروش محصولات باغي در قزوين تشکيل مي شود.

مديرعامل سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين گفت: با هدف گسترش زمينه‌هاي اقتصادي در  باغستان‌هاي سنتي و حمايت از باغداران، بازارچه هاي فروش محصولات باغي در قزوين تشکيل مي شود.
 حميد رحماني به توليد انبوه محصولات مرغوب در باغستان هاي سنتي اشاره كرد و افزود: با وجود توليد محصولات باغي با كيفيت در شهر قزوين، متأسفانه شهروندان آشنايي چنداني با اين موضوع ندارند و همين امر موجب شده است توجه آنها به خريد محصولات وارداتي معطوف شود، در حالي که محصولات باغستان هاي سنتي از نظر کيفيت و طعم، در درجه بالاتري از محصولات وارداتي قرار دارند.  
وي ادامه داد: استقبال شهروندان از محصولات توليدي باغداران استان موجب در آمدزايي براي اين قشر و ايجاد انگيزه در آنها براي ادامه فعاليت باغداري مي شود و در نهايت حفظ باغستان هاي سنتي شهر را كه ميراث ارزشمند قزوين به شمار مي رود در پي دارد.
وي با بيان اين مطلب که چگونگي تشکيل اين بازارچه ها توسط كارشناسان در دست بررسي است، اضافه کرد: بازارچه هاي عرضه محصولات باغي به صورت فصلي و در حاشيه باغستان ها براي دسترسي مستقيم و بدون واسطه شهروندان به اين محصولات داير مي‌شود.
 رحماني در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: با توجه به تأکيد شهرداري و جهاد کشاورزي به توليد ميوه و محصولات ارگانيک و اهميت استفاده از اين محصولات، بيشتر محصولات باغستان هاي سنتي به صورت ارگانيک توليد مي‌شود .
رحماني با بيان اين مطلب که محصولات باغستان هاي سنتي از کيفيت بالايي برخوردار هستند، اظهار داشت: بادام و انگور از جمله محصولاتي هستند که کيفيت و طعم مطلوبي دارند و در باغستان هاي سنتي به صورت ارگانيک توليد مي شوند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط