دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

منتظري، مدير واحد طراحي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين:

طرح اصلاح هندسي تقاطع بلوار آزادگان - شهيد بهشتي اجرا مي‌شود

طرح اصلاح هندسي تقاطع بلوار آزادگان - شهيد بهشتي با اختصاص يك ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار اجرا مي‌شود.

 

مدير واحد طراحي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: ايجاد دوربرگردان بلوار آزادگان، دسترسي وسايل نقليه از روي پل به اين بلوار و هدايت خودروهاي مسير كنار گذر به وسيله دوربرگردان مذكور، در دست اقدام است.
فرزانه منتظري افزود: همچنين دوربرگردان ضلع جنوب بلوار آزادگان جهت ايجاد رويكرد شمال به شمال نيز براي استفاده سواري و كاميون طراحي شده است.
منتظري با اشاره به اهداف اجراي اين دوربرگردان اظهار كرد: اين دوربرگردان با در نظر گرفتن شرايط و ايمني كافي براي دور زدن وسايل نقليه در فاصله مناسب از تقاطع پيش بيني شده است.
اين مسوول ادامه داد: اين طرح به انتقال حجم ترافيك عبوري از بلوار شهيد بهشتي به بلوار ارتباطات و دسترسي بهتر به بلوار نواب و كاهش بار ترافيكي در بلوار شهيد بهشتي منجر خواهد شد، همچنين با دسترسي بلوار آزادگان از پل سرداران، حجم ترافيكي اين ميدان و كنارگذر شمالي آن نيز كاهش مي‌يابد.
وي بيان کرد: با توجه به وجود تأسيسات مختلف شهري در محدوده اجراي اين طرح و هماهنگي به عمل آمده با شرکت هاي خدمات رسان در خصوص جابه جايي يا اتخاذ تصميمات لازم براي حفظ تأسيسات، مدت اجراي پروژه 45 روز مي باشد.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط