چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

جشن روز کودک در خانه فرهنگ ستارگان برگزار شد

جشن روز کودک در خانه فرهنگ ستارگان سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ اجرای نمایش طنز عروسکی، کشیدن نقاشی و ...  از جمله برنامه های این جشن بود.

تصاویر مرتبط