یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين:

مناسب‌سازي محيط برخي از نقاط شهر قزوين براي معلولان و نابينايان در حال اجرا است

با اعتباري حدود 3ميليارد ريال پروژه مناسب سازي محيط در برخي از نقاط شهر قزوين براي معلولان و نابينايان در حال اجرا است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت : با اعتباري حدود 3ميليارد ريال پروژه مناسب سازي محيط در برخي از نقاط شهر قزوين براي معلولان و نابينايان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، اسماعيل عرشيان افزود: براساس ضوابط و استانداردهاي اعلامي توسط سازمان بهزيستي کشور و ارگان هاي وابسته در زمينه مناسب سازي محيط براي معلولان و نابينايان در حال حاضر اين پروژه در بلوار مدرس شهر قزوين در حال اجرا است.

وي اضافه کرد : رديف اعتباري خاص مناسب سازي فضاي شهر براي جانبازان و معلولان در قالب برنامه ها و طرح هاي مشخص در بودجه سال 1391 سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين پيش بيني شده است که در حال حاضر اقدامات لازم جهت اجرايي شدن آن صورت گرفته است.
اين مسول با اشاره به اهداف اجراي اين طرح گفت: هدف از اجراي اين پروژه ساماندهي محل هاي عبور و مرور عابرين پياده اي است که از نبود محل هاي مناسب تردد دچار سر درگمي مي شوند و همچنين فراهم ساختن شرايطي براي عبور ايمن عابر پياده از عرض معابر است.
به گفته مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تاکنون مناسب سازي خيابان پادگان به اتمام رسيده است. پس از اتمام عمليات در بلوار مدرس، خيابان هاي عدل، طالقاني، سعدي و ... مناسب سازي خواهند شد.
عرشيان افزود: در ضمن موضوع مناسب سازي و تسهيل تردد و عبور عرضي عابرين پياده در تقاطع هاي سطح شهر يکي از مباني و معيارهاي طراحي و اجراي پروژه هاي اصلاح هندسي تقاطع هاي سطح شهر بود  که در سال جاري در بلوار 22بهمن (حدفاصل ميدان گلها تا ميدان ايران دوچرخ)، ميدان سرداران،ميدان شهيد بابايي و ميدان مينودر انجام شده است.
وي با اشاره به مشکلات تردد معلولان در معابر سطح شهر افزود : مشكلات به تفكيك در مورد معابر درجه يك، دو و سه ارائه شده و سپس راهكارهايي در دو بخش بهسازي و نوسازي به صورت ضوابط و توصيه ها ارائه مي شود.
به گفته عرشيان در مبحث خصوصيات فيزيكي سطح، عرض، جنس و شيب طولي و عرضي و در مبحث موانع فيزيكي موانع موقت و موانع دائم مورد بررسي قرار مي گيرند.
 
وي با اشاره به ضرورت استفاده از روش هاي آرام سازي ترافيک براي وسايل نقليه در برخي از شرايط خاص عنوان کرد: براي عبور ايمن عابران پياده از عرض معابر شهري در صورتي که سرعت وسايل نقليه و يا عرض معابر زياد باشد لازم است از روش هاي آرام سازي ترافيک براي وسايل نقليه استفاده شود.
 
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين افزود: روش هاي آرام سازي ترافيک طي دستور العمل هاي جداگانه اي توسط دفتر حمل و نقل وزارت کشور تهيه و به استان هاي کشور ارسال شده است که هر ساله رديف اعتباري خاصي در بودجه عمراني شهرداري قزوين به آن اختصاص مي يابد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط