یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

شفيعي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛

توليد و پخش 110هزار تن آسفالت در 9 ماه اول سال جاري

سازمان عمران شهرداري قزوين در 9 ماه ابتداي سال جاري 110هزار تن آسفالت براي انجام عمليات عمراني روكش و مرمت آسفالت شهر قزوين توليد و پخش كرده است.

 

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: سازمان عمران شهرداري قزوين در 9 ماه ابتداي سال جاري 110هزار تن آسفالت براي انجام عمليات عمراني روكش و مرمت آسفالت  در معابر اصلي و فرعي سطح شهر توليد و پخش كرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛ سيد حسين شفيعي با بيان اينكه ميزان توليد آسفالت در كارخانه آسفالت شهرداري قزوين نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است،افزود: از اين ميزان توليد آسفالت 110هزار تن توسط سازمان عمران  شهرداري قزوين در سطحي به مساحت 990 هزار مترمربع در معابر اصلي و فرعي روكش گرديده است.

شفيعي با اشاره به ارتقاء كيفيت توليد آسفالت در سال جاري بيان كرد: ميزان توليد و فروش آسفالت در كارخانه آسفالت شهرداري قزوين طي 9 ماهه اول سال جاري 110هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است به طوري كه در سال گذشته طي يك سال نزديك به 90هزار تن آسفالت توليد و توزيع شده بود.

وي اضافه كرد: عملکرد مناسب و اقدامات زيرساختي براي افزايش کيفيت توليد آسفالت در برنامه كاري اين مجموعه قرار گرفته است و امسال شاهد تحول خوبي در زمينه افزايش كيفيت و ميزان توليد آسفالت براي روكش و مرمت آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر بوديم.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين تصريح كرد: با خريد دو کارخانه آسفالت 120 و 160 هزار تني توسط شهرداري قزوين در سال گذشته علاوه بر رفع معضل زيست‌محيطي ناشي از کارخانه قبلي، ظرفيت و کيفيت آسفالت توليدي نيز افزايش يافته است.

وي اضافه كرد: همچنين در سال جاري استفاده از مصالح رودخانه‌اي به جاي مصالح كوهي باعث شد كيفيت توليد آسفالت در سال جاري افزايش يابد.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط