دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

وثوق نيا، مدير امور اداري شهرداري قزوين:

120 نفر از كارگران شهرداري بازنشسته مي شوند

120نفر از كارگران مشاغل سخت وزيان آور شهرداري با داشتن حداقل 20سال سابقه خدمت متوالي و يا 25سال متناوب ،بازنشسته خواهند شد.

 

محمد رضا وثوق نيا، مدير امور اداري شهرداري قزوين گفت: 120نفر از كارگران مشاغل سخت وزيان آور شهرداري با داشتن حداقل 20سال سابقه خدمت متوالي و يا 25سال متناوب ،بازنشسته خواهند شد.
وثوق نيا افزود: شاغلين در مشاغل غسال، رفتگر، آسفالت كار، راننده كشنده زباله،راننده بلدوزر، راننده گريدر،مكانيك ماشين هاي سنگين،با تاييد كميته بررسي مشاغل سخت وزيان آور سازمان كار وامور اجتماعي استان از طريق سازمان تامين اجتماعي باز نشسته خواهند شد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر پرونده حدود 120 نفر از كارگران مشاغل سخت وزيان آور سازمان هاي مديريت پسماندها ،عمران و اتوبوسراني در دست بررسي و ارسال به سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط