سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

قنبريان، مدير عامل اتحاديه آرامستان هاي كشور:

سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين مي‌تواند الگوي ديگر شهرها باشد

سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين يکي از آرامستان هاي برتر کشور در زمينه ارائه خدمات به شهروندان است.

 

مديرعامل اتحاديه آرامستان‌هاي كشور گفت: سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين يکي از آرامستان هاي برتر کشور در زمينه ارائه خدمات به شهروندان است.
قنبريان، مديرعامل اتحاديه آرامستان‌هاي كشور در جريان بازديد از سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين افزود: امکانات و خدمات ارائه شده در ساختمان معراج، نصب تابلوهاي راهنما، تنوع قبور، فضاسازي انجام شده در محوطه آرامستان، دسترسي سريع و آسان مردم به اطلاعات متوفي از طريق نصب وب کيوسک و امكان زيارت مجازي قبور، توجه به واگذاري امور به بخش خصوصي به ويژه در موضوعات مربوط به آمبولانس ها، خدمات رفت و روب و فضاي سبز مطلوب بوده و در سطح کشور قابل توجه است.
مدير عامل اتحاديه آرامستانهاي کشور به امکان بازديد مجازي شهروندان از سطح آرامستان‌هاي قزوين و ارائه خدمات فروش قبور از طريق دفاتر خدمات پيشخوان دولت در سال آينده اشاره كرد و اين اقدامات را گام مهمي در راستاي تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات به موقع و آسان به آنان دانست.
 وي اظهار اميدواري كرد:  سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين در اين زمينه، الگويي براي ساير شهرهاي كشور باشد.                                                      
مجتبي منتظري، مدير عامل سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين نيز طي سخناني در اين بازديد،گزارشي از برنامه هاي عمراني و اجرايي اين سازمان در سال جاري و سال آينده و ميزان درآمد آن ارائه كرد.
اين مسوول به فروش قبور از طريق وب سايت سازمان و دفاتر پيشخوان دولت اشاره و اظهار كرد: اين اقدام در كنار خدمات جديدي که در سال آينده برنامه ريزي شده است مي تواند علاوه بر حذف بروکراسي اداري نقش مهمي در ارائه خدمات سريع و به موقع به شهروندان داشته باشد. 
يادآور مي‌شود؛ طرح زيارت مجازي قبور براي اولين بار در كشور، در استان قزوين اجرا شده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط