سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

عطايي، مسوول موسسه رفاهي تفريحي کاسپين شهر قزوين:

عمليات کابل بافي تله سي يژ در کامان به اتمام رسيد

عمليات كابل بافي تله سي يژ كامان با وجود شرايط نامساعد جوي و بارش برف به پايان رسيد.

 

مسوول موسسه رفاهي تفريحي کاسپين گفت: با توجه به شرايط جوي ناپايدار و بارش برف در محور کامان، عمليات نصب و راه اندازي تله سي يژ در بخش مکانيکال و الکتريکال دنبال شد و بخش بافتن كابل كه يكي از حساس ترين مراحل نصب تجهيزات مي باشد به اتمام رسيد.
شاهرخ عطايي افزود: در حال حاضر کابل در مسير ايستگاه مبدأ-مقصد و 14 پايه مياني بر روي قرقره هاي دکل ها قرار گرفته و بخش الکتريکال نيز در دست انجام مي باشد.
وي خاطرنشان کرد: همچنين با انتقال پست کم حجم به محل پروژه، تأمين برق 800kw براي راه اندازي در دست انجام مي‌باشد و فقط بارش برف عامل توقف اين پروژه خواهد بود، در غير اين صورت اين بخش با سرعت مضاعفي دنبال مي شود.
عطايي با بيان اينكه اتمام عمليات علائم گذاري جاده دسترسي به تله سي‌يژ توسط سازمان حمل و نقل ترافيك صورت گرفت، پروژه تورسنگ (گابيون) و اجراي هزار و 500 متر مكعب سنگ چيني در راستاي جلوگيري از رانش زمين را از ديگر اقدامات انجام شده در اين منطقه برشمرد.
وي اظهار كرد: گاردريل هاي مسير تلي سي يژ به طول تقريبي 4 هزار متر نيز به پايان رسيده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط