شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۳

در کارگروه قزوين + 20 مطرح شد؛

توسعه گردشگري قزوين در گروي تکميل پروژه بوستان باراجين است

تکميل پروژه احداث محور فرهنگي- ورزشي بوستان ملي باراجين، توسعه گردشگري شهر قزوين را به دنبال دارد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مرتضي شاهين فر ، مشاور احداث محور فرهنگي- ورزشي باراجين، در نشست اخير کارگروه قزوين + 20 با بيان اين مطلب، افزود: با توجه به موقعيت جغرافيايي، آب و هوايي و آثار تاريخي شهر قزوين، هنوز بستر گردشگري در اين شهر ايجاد نشده و توسعه بوستان باراجين در اين زمينه بسيار موثر است.
شاهين فر با بيان اينكه پروژه هاي در نظر گرفته شده در توسعه اين بوستان، علاوه بر جذب گردشگر، مي تواند زمينه ساز برگزاري مراسم، همايش‌هاي مهم و مسابقه‌هاي ورزشي در سطح کشوري در شهر قزوين باشد، به بهره مندي از توانمندي‌هاي اين بوستان به نحو شايسته در جهت توسعه امکانات فرهنگي و ورزشي شهر قزوين اشاره كرد و ادامه داد: براي توسعه اين بوستان، علاوه بر سرمايه گذاري، برنامه ريزي و مطالعات راهبردي بسيار مهم است که بايد در دستور کار مديريت شهري قرار گيرد.
شاهين فر با بيان اينكه برخي افراد معتقدند؛ اجراي بسياري از پروژه‌ها در اين بوستان دور از واقعيت است و در توان شهرداري قزوين نيست، اظهار كرد: اما به نظر من اگر اين تفکر در بين مسوولان تثبيت شود، قزوين شاهد پيشرفت نخواهد بود؛ چرا که اگر بخواهيم مي توانيم پروژه  ‌هاي بزرگي را در اين بوستان عملياتي کنيم.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين پروژه  نيازمند حمايت جدي همه مسوولان مربوطه است، اضافه کرد: اجراي اين پروژه  به دليل وجود طبيعت استثنايي و از طرفي اقليم مناسب و آثار تاريخي شهر قزوين، باعث خواهد شد كه گردشگري اين شهر نسبت به گذشته رونق بگيرد.
مشاور احداث محور فرهنگي- ورزشي باراجين ،با بيان اينکه مطالعات اين پروژه  براساس مقياس ملي صورت گرفته است، گفت: با توجه به ملي بودن اين پروژه  ، دولت خود را موظف به سرمايه گذاري مي کند و مديريت شهري نيز در مديريت آن از بودجه دولتي بهره خواهد برد که اين يک فرصت است و بايد روي آن برنامه ريزي صورت گيرد.
در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ بين اعضاي کارگروه و مشاور در خصوص مطالعات پروژه  برگزار شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط