یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

مديرت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي خبرداد؛

فراخوان سازمان فرهنگي ورزشي در اخذ طرحها و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي

مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از اعلام آمادگي براي همکاري با کانون ها، انجمن ها، نهادها و تشکلهاي فرهنگي دولتي و بخش خصوصي به منظور اجراي سياست هاي کلان سازمان متبوع خود خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ هاشم بابايي فرد ضمن بيان خبر فوق تصريح کرد :اين فراخوان در راستاي اجرايي کردن شيوه نامه تهيه و تدوين برنامه و بودجه سال 92 سازمان فرهنگي ورزشي اطلاع رساني مي شود.

وي ادامه داد:انجمن ها ، نهاد ها ، کانونهاي مردمي و شرکتهاي بخش خصوصي مربوطه در فرصت به وجود آمده مي توانند طرح هاي خود را در سه بخش سبک زندگي اسلامي ايراني، هويت ديني، ملي، انقلابي و محلي و نيز مديريت تغييرات فرهنگي ارائه کنند.

بابايي فرد در رابطه با چگونگي ارسال طرح ها اظهار کرد: متقاضيان همکاري با سازمان فرهنگي ورزشي مي توانند تا  پايان دي ماه فرم طرح نامه فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، اجتماعي و ورزشي را در قالب فايلword2003 تکميل و به رايانامه (ايميل) farhang.barnameh@yahoo.com مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي ارسال کنند.

اين مسئول ضمن اينکه بر ارسال غير حضوري شرکت کنندگان تاکيد مي کرد افزود:همزمان با ارسال فرمهاي طرح نامه مشخصات کامل خود(شامل نام و نام خانوادگي ، شماره تماس ، نشاني محل کار و سکونت) را نيز بايد به اطلاع برسانند.

وي خبر داد: شرکت کنندگان براي کسب اطلاعات بيشتر و دانلود شيوه نامه و فرم طرح نامه اين فراخوان مي توانند به سايت اينترنتي سازمان فرهنگي ورزشي به آدرس www.qazvinfarhang.ir مراجعه کنند و براساس آن طرح هاي خود را تدوين نمايند.

وي در پايان گفت:مالکيت معنوي طرح ها براي صاحبان آنها محفوظ خواهد ماند وسازمان فرهنگي ورزشي در رد يا قبول تمامي طرح ها داراي اختيار کامل است.

پايان پيام

  

تصاویر مرتبط