چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۰

در حكمي ازسوي معاون اداري ومالي شهرداري صورت گرفت؛

انتصاب مسئول امور اداري منطقه يك شهرداري قزوين

ازسوي معاون اداري و مالي شهردار ،مسئول امور اداري منطقه يك شهرداري قزوين منصوب شد.

 

بنابر گزارش روابط عمومي معاونت اداري و مالي شهرداري قزوين، محمد رضا وثوق نيا ،رئيس امور اداري شهرداري گفت : حسين نوري، كارشناس امور اداري شهرداري قزوين، در حكمي ازسوي معاون اداري ومالي شهرداري بعنوان مسئول امور اداري شهرداري منطقه يك منصوب شد.
وثوق نيا افزود: با توجه به سوابق مرتبط وشايستگي لازم آقاي نوري كه در اين هشت سال داشته اند مي توانند تحولات مثبتي ايجاد كند .
وي در خصوص سوابق كاري مسئول جديد امور اداري منطق يك شهرداري اظهار كرد: وي در شركت تولي پرس مسئول pm، در سازمان تاكسيراني بعنوان مسئول امور قراردادها و درشهرداري مركز به عنوان مسئول كارگزيني نيروهاي قراردادي مدت معين خدمت كرده اند كه براي ايشان آرزوي توفيق مي كنيم.
پايان خبر

 

تصاویر مرتبط