شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۶

محمدي، نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي:

جهت‌گيري بودجه سال آينده شهرداري بايد به سمت اقتصاد مقاومتي باشد

شهرداري قزوين در سال‌هاي اخير براي توسعه شهر قزاقدامات مهمي انجام داده و چهره شهر تغيير كرده است و اين مهم قابل تقدير مي‌باشد.

 نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي گفت: شهرداري قزوين در سال‌هاي اخير براي توسعه شهر قزاقدامات مهمي انجام داده و چهره شهر تغيير كرده است و اين مهم قابل تقدير مي‌باشد.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ داود محمدي در جلسه بحث و بررسي پيرامون تدوين بودجه سال 92 شهرداري قزوين كه با حضور نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي اسلامي و مديران شهري برگزار شد، با بيان اينكه شعار شهرداري قزوين اين است كه شهري ايمن و شاداب با رونق اقتصادي و گردشگري به وجود آورد، بيان كرد: براي تحقق اين شعار بايد به موضوعات فرهنگي و ورزشي شهروندان توجه ويژه شود و از مولفههاي اصلي مديريت شهري باشد.
محمدي افزود: براي تحقق اين شعار بايد به ارائه خدمات اجتماعي و مباحث زيست محيطي توجه شود و با توجه به تنوع وظايف شهرداري بايد ارائه خدمات به شهروندان و توسعه شهري به شيوه‌هاي نوين باشد.
اين مقام مسوول با تاكيد بر سبك معماري شهر قزوين در ساخت و سازها گفت: هنوز به اين موضوع به طور جدي پرداخته نشده است و بايد در اولويت كاري قرار گيرد.
وي با تاكيد بر استفاده از تمامي ظرفيت‌ها براي پويايي اقتصاد شهر قزوين و جذب گردشگر گفت: مديريت شهري قزوين بايد توجه ويژه‌اي به شهر الكترونيكي داشته باشد و اين مهم را هم در دستور كار خود قرار دهد.
وي در ادامه با بيان اينكه جهت گيري بودجه سال آينده شهرداري بايد به سمت اقتصاد مقاومتي باشد، بيان كرد: لازمه اين اقتصاد كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، الگوي صحيح مصرف، افزايش بهرهوري بيشتر، استفاده از تمام ظرفيتها و بهره گيري از مشاركت و خلاقيت‌ها است.
محمدي با بيان اينكه بايد در بودجه شهرداري قزوين يك تناسب معنادار بين هزينه هاي جاري و عمراني باشد، افزود: تكميل پروژه هاي نيمه تمام با در نظر گرفتن الويت ها، اصلاح فرآينده ها براي كاهش هزينه ها، اعمال نظارت دقيق بر كيفيت پروژه ها و قيمت تمام شده، شناسايي منابع جديد و پايدار بايد در اولويت كاري مديريت شهرداري براي تدوين بودجه باشد.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: از همه ظرفيت هاي براي حمايت از مديريت شهري استفاده خواهيم كرد و رسيدگي به مشكلات شهرداري در كار روزانه ما قرار دارد.
پايان پيام
 
 
 

 

تصاویر مرتبط