چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین:

تاسیس 4 دفتر تسهیلگری در چهار محله بافت فرسوده شهر قزوین

آرش رشوند آوه ، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین از تاسیس 4 دفتر تسهیلگری در چهار محله سردار، سپه ، هادی آباد و امامزاده حسین خبر داد.

وی بیان کرد: سازمان نوسازی شهر قزوین در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور و با استناد به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی کشور و ستاد بازآفرینی استان، عملیات اجرایی بازآفرینی 11 محله هدف را در دستور کار قرار داده است و در گام اول در سال 97 بازآفرینی چهار محله هدف در اولویت کار این سازمان قرار دارد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط