چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۰

نظري پور معاون شهردار قزوين:

دومين جلسه هم انديشي تدوين پروژه هاي شهري سال 90 برگزار شد

16 پروژه شاخص در خصوص حمل و نقل شهري در كارگروه مشترك معاونت هاي شهرسازي و معماري و حمل ونقل وترافيك براي سال 90 شهرداري قزوين تعريف شد.

 

 به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور، معاون شهردار قزوين گفت: با توجه به اهميت تدوين پروژه هاي شهري قزوين در سال 1390 وب ه منظور مطرح كردن پروژه هاي كه مورد نياز شهرداري وشهروندان مي باشد، دومين جلسه هم انديشي تدوين پروژه هاي شهري با محوريت پروژه هاي حمل ونقل وترافيك با مسئوليت سازمان خدمات طراحي و با حضور كارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل ترافيك در محل معاونت معماري وشهرسازي  تشكيل شد .
وي اظهار كرد : از مهم ترين دستاوردهاي جلسه مي توان به تعريف 16پروژه در رابطه با حمل ونقل وترافيك شهري اشاره كرد كه در قالب پروژه هايي مانند پارك آموزش ترافيك و تعريف محور دوچرخه سواري به صورت پايلوت در شهر مكانيابي محور پياده بدون ماشين پاركينگ هاي زير زميني ، اصلاح تقاطع هاي داري اولويت پاركينگ طبقاتي و... مطرح شدند.
نظري پور در انتها خاطر نشان كرد : به منظور جامع نگري در تعريف پروژه ها،  ساير جلسات بر حسب مورد و در رابطه با موضوعات اجتماعي ، فرهنگي ، تاسيسات و تجهيزات شهري ، نوسازي ، بهسازي ، منظر شهري ... با حضور معاونت ها وسازمان هاي مرتبط در آذر ماه تشكيل خواهد شد.
شايان ذكر است جلسه اول تدوين پروژه هاي توسعه شهري در سال 1390 در سالن اجتماعات قائم منطقه 2 شهرداري برگزار شده بود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط