پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۷

مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري خبر داد ؛

برگزاري مانور امداد و نجات آتش نشانان قزوين در كوهستان

مانور امدادو نجات در كوهستان سازمان آتش نشاني قزوين در كوههاي جاده زرشك برگزار شد .

 

سيد علي شفيعي مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت :‌در اين مانور كه نيروهاي امداد و نجات ايستگاه 5 حضور داشتند ؛ شركت كنندگان با استفادهاز امكانات و خودروهاي نجات در ارتفاع و كوهستان ، نسبت به امدادرساني به حادثه ديدگان فرضي از قبيل نجات حادثه ديدگان در كوهستان ،‌سقوط در دره و حمل مصدوم با بسكت اقدامکردند.

وي ادامه داد :‌ با توجه به استفاده شهروندان از مناطق كوهستاني اطراف شهر قزوين و آمادگي لازم آتش نشانان ؛‌ اين مانورها در فصول مختلف ستل برگزار مي شود.
 

 

تصاویر مرتبط