یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

بازدید رئیس و اعضای کمیسیون ورزش و سلامت شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

رئیس و اعضای کمیسیون ورزش و سلامت شورای شهر از سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ در این بازدید رئیس و اعضای کمیسیون  ورزش و سلامت شورای اسلامی شهر قزوین از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش؛همچنین سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین میزبان جلسه کمیسیون ورزش و سلامت شورای شهر قزوین با موضوع بحث و بررسی و ارائه گزارشی درباره ورزش صبحگاهی،ارائه وضعیت سوله های صالحین و ... بود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط