یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

به مناسبت برپایی کنگره ملی بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین؛

نهمین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه «همسایه من» در ناحیه مینودر قزوین برگزار شد

به مناسبت بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین؛نهمین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه «همسایه من»از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در ناحیه مینودر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ جنگ های بزرگ تابستانه «همسایه من» در راستای ایجاد نشاط اجتماعی به منظور ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی و فرهنگ شهروندی در تیرماه سال جاری برگزار شد.

تصاویر مرتبط