دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

اولین گردهمایی طراحان و خیاطان استان قزوین برگزار شد

با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ اولین گردهمایی طراحان و خیاطان استان قزوین با حضور بیدخام،مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری، عطایی نژاد مدیرعامل خانه طراحان مینودری،جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران استانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛یوسفی عضو شورای اسلامی شهر قزوین در این مراسم گفت:اتخاذ تدابیر مناسب و  برنامه ریزی برای داشتن پوششی مناسب و شاد نیاز امروز جامعه است و در این زمینه کوتاهی شده است.

زهرا یوسفی افزود: باید به دنبال الگوهای جذاب و نوآوری در عرصه طراحی باشیم تا در کنار تنوع و استفاده از روان‌شناسی رنگ‌ها به اصل حجاب نیز توجه شود. 

وی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های شورای شهر پنجم پرداخت و اظهار کرد:ایجاد نشاط اجتماعی رویکرد مهم شورای شهر قزوین است که در این راستا بودجه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری به منظور توسعه کمی و کیفی فضاهای فرهنگی و ورزشی و اجرای برنامه های مفرح فرهنگی با محتوای فرهنگ شهروندی و تبدیل قزوین به شهری شاداب افزایش یافته است.

تصاویر مرتبط