دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

براساس حكمي از سوي شهردار قزوين؛

سرپرست فرودگاه خدمات هواپيمايي ويژه شهرداري قزوين معرفي شد

خلبان سيد محمد باقري طي حكمي از سوي شهردار قزوين به عنوان سرپرست فرودگاه خدمات هواپيمايي ويژه شهرداري قزوين منصوب و در مراسمي با حضور برخي از مسئولين اين شركت و شهرداري معرفي شد.

 

شهردار قزوين گفت: شركت خدمات فرودگاهي هواپيمايي ويژه قزوين داراي يكسري ماموريت‌ها است كه شهرداري نيز براي اقتصادي كردن اين مجموعه به دنبال ايجاد ماموريتهاي جديد در خصوص آموزش شهروندان، پروازهاي تفريحي، اطفاي حريق و باربري مي‌باشد كه به همت مديريت و كاركنان اين مجموعه نيازمند است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي در جلسه معارفه سرپرست جديد شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين افزود: شهرداري قزوين بابت رد ديون 238 ميليارد ريالي خود از دولت براي ورود به مناقصه خريد اين فرودگاه اقدام كرد كه با مطالعه كارشناسي بيشتر به اين نتيجه رسيد كه وجود يك فرودگاه فعال براي تحقق چشم‌انداز و برنامه شهرداري لازم است.
وي ادامه داد: شهرداري قزوين براي اقتصادي كردن اين مجموعه، نيازمند ايده‌هاي مجموعه مديران و كاركنان آن است.
در اين جلسه علي بازوند، مديرعامل سابق شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين نيز گفت: شهرداري يك تحول اساسي به ويژه در بخش سرمايه گذاري حمل و نقل، فضاي سبز، بافت فرسوده در سه سال گذشته ايجاد كرده است كه جاي تقدير دارد.
بازوند با اشاره به سابقه 40ساله فعاليت شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين در بخش كشاورزي و مبارزه با آفات، تصريح كرد: با توجه به تغيير سياست جهاد كشاورزي مبني بر جايگزيني سمپاشي زميني به جاي سمپاشي هوايي با مشاركت مردم، تصميم به واگذاري شركت گرفته شد.
وي با اعلام اينكه اين شركت در حال حاضر مجوز خريد هواپيما و بالگرد(هلي كوپتر) را دارد، گفت: با توجه به پتانسيل مجموعه مديريت و كاركنان شركت مي‌توان روي موضوعات آموزش هواپيمايي، تفريحي و مسافربري وارد شد و منشا تحول شود.
بذرافشان، مديرعامل شركت مادر تخصصي جهاد كشاورزي نيز با اشاره به اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امور تصدي‌گري دولت به مردم و بخش خصوصي گفت: رويكرد شهرداري در خريد اين مجموعه را گامي مثبت تلقي مي‌كنيم و پتانسيل اجرايي در مجموعه براي اقتصادي كردن فعاليت آن كه مد نظر مديران شهرداري است وجود دارد.
دكتر سروش معاون حفظ نباتات كشور نيز با اظهار اينكه فرودگاه خدمات هواپيمايي ويژه  يك ثروت ملي است و نيازمند نگاه ملي نيز مي‌باشد، افزود: كل كشور از مزاياي خدمات اين مجموعه استفاده كردند و بايد با ارتباط بيشتر اين خدمات توسعه يابد.
شايان ذكر است؛ خلبان سيد محمد باقري، معاون عمليات شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين از سوي مهندس مسعود نصرتي به عنوان سرپرست اين شركت منصوب شد.
 

گفتني است؛ در اين مراسم معاون خدمات شهري و معاون اداري و مالي و مدير امور سرمايه گذاري شهرداري و رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين حضور داشتند. 

پايان پيام

تصاویر مرتبط