شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۷

گنجي،مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

صدور 482پروانه ساختماني و 392 پايان کار ساختماني طي هفت ماه سال جاري

طي هفت ماه سال جاري توسط واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين 482پروانه ساختماني و 392 پايان کار ساختماني صادر شده است.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: توسط واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين  طي هفت ماه سال جاري 482پروانه ساختماني و 392 پايان کار  ساختماني صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه در اين مدت 3ميليون و 999هزار و 835مترمربع متراژ صدور پايان کار ساختماني بوده است، افزود: در اين مدت نيز 35مورد پروانه ساختماني تمديد و 91مورد پروانه ساختماني اصلاح و گسترش شده است.

وي با اشاره به اينکه 4هزار و 474واحد عوارض نوسازي در اين هفت ماه پرداخت کردند، گفت: در اين مدت نيز بيش از 8ميليارد و 25ميليون ريال درآمد از  عوارض نوسازي کسب شده است.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينکه در اين مدت مشابه همچنين 189 پرونده در گروه کارشناسان جهت بررسي توسط واحد املاک مطرح شده است، بيان کرد: در اين مدت 56نظريه کارشناسي اخذ شده است و همچنين 37 مورد نقشه برداري از املاک شهرداري انجام گرديده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط