شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۷

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

دوربين نظارت تصويري چهار راه شهرداري شهر قزوين به بهره برداري رسيد

دوربين نظارت تصويري در چهار راه شهرداري شهر قزوين توسط معاونت حمل و نقل و ترافيک به بهره برداري رسيد.

 

سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به اجراي شبکه فيبر نوري در مسير خيابان هاي خيام و عدل و اتصال آن به شبکه اصلي فيبر نوري مرکز کنترل ترافيک، عمليات نصب دوربين هاي نظارت تصويري در چهار راه هاي شهرداري، عدل، نادري و ميدان عدل در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافيک قرار گرفت که در اولين گام، دوربين نظارت تصويري در چهار راه شهرداري شهر قزوين به بهره برداري رسيد.
همداني با اشاره به بهره برداري فيبر نوري جديد در مسير خيابان عدل بيان کرد: چراغ هاي راهنمايي چهار راه و ميدان عدل که تجهيزات و دستگاه فرماندهي جهت هوشمند سازي آنها از قبل نصب شده است، به زودي از طريق فيبر نوري به مرکز کنترل ترافيک متصل و زمان بندي اين چراغ ها به صورت هماهنگ با ساير چراغ ها، با استفاده از نرم افزار SCATS انجام مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط