شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۷

عمويي، مديرعامل سازمان ميادين شهرداري قزوين خبر داد؛

افزايش 5 درصدي تعداد دست فروشان در روز بازارها

تعداد دست فروشان فعال در روز بازارهاي قزوين در آبان ماه و در مقايسه با ماه گذشته 5 درصد افزايش داشته است.

 

حسين عمويي، مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت: اين سازمان با همكاري واحد اجرائيات شهرداري، دست فروشاني را كه در سطح شهر پراكنده بودند جمع آوري و در روز بازارهاي شهر ساماندهي كرده است.
عمويي با بيان اينكه در حال حاضر 4 روز بازار در سطح شهر داير است، افزود: با افزايش تعداد اين مكان ها، مي توان از فعاليت دست فروشان در روزهاي ديگر هفته جلوگيري كرد زيرا حضور ساماندهي نشده آنان در سطح شهر موجب افزايش ترافيك، ايجاد ناهمگوني و مزاحمت براي شهروندان خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با افزايش تعداد دست فروشان، ميزان خدمات دهي به آنان نيز در روز بازارها رشد داشته است، بيان كرد: در صورت تأمين زمين، اين سازمان آمادگي برپايي روز بازارهاي جديد را در سطح شهر دارد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط