پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵

با هدف تسهيل در عبور و مرور؛

پروژه طراحي ساماندهي و اصلاح هندسي خيابان رسالت شهر قزوين به پايان رسيد

پروژه طراحي ساماندهي و اصلاح هندسي خيابان رسالت توسط سازمان خدمات طراحي و به سفارش منطقه 2 شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت: خيابان رسالت، عمود بر دو محور شمالي و جنوبي خيابان‌هاي نادري و سعدي بوده که با طول تقريبي 500 متر، يکي از مهمترين اتصالات ميان شريان‌هاي اصلي شهر در اين منطقه محسوب مي‌شود و در آن کاربري هاي آموزش، مسکوني و آثار تاريخي مانند خانه دائي و دروازه درب کوشک وجود دارد.
وي افزود: در اين پروژه ابتدا به تحليل مواردي نظير وضعيت علائم ترافيکي و خط کشي‌ها، مبلمان شهري، کف سازي معابر، سطح سرويس جريان پياده روها و گذرگاه هاي عابر پياده، تعيين نيازمندي‌هاي خيابان در ابعاد مختلف شهري، ترافيکي، کالبدي و عملکردي پرداخته شد و پس از تعيين اهداف و سياست ها، طرح اجرايي آن تهيه شد و بعد از برگزاري جلسات تصويب، اين پروژه جهت اجرا در اختيارمنطقه دو  شهرداري قرار گرفت.
وي ادامه داد: طراحي خيابان به عنوان عنصر مکمل بناهاي تاريخي، تسهيل تردد سواره  به منظور دسترسي بهتر به مراکز عمومي، فراهم آوردن امکان پارک موقت در حاشيه خيابان، ايجاد فضاهايي براي توقف سرويس مدارس و ساماندهي نقاط بحراني و خطر آفرين از اهداف اجراي اين طرح  مي باشد.
وي کاناليزه کردن مسيرهاي عبور از عرض، ايجاد شبکه پيوسته‌اي از مسيرهاي پياده طولي در حاشيه خيابان، تجهيز پياده روهاي موجود به مبلمان شهري و کف سازي مناسب، آرام سازي رفت وآمد سواره و اولويت بخشيدن به حرکت عابرين پياده را از ديگر اهداف اجراي اين طرح  نام برد.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط