سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳

پژمانفرد، معاون منطقه سه شهرداري قزوين:

تعاوني‌هاي مسکن کارگري و کارمندي در شهرک مينودر جهت اخذ پايان کار اقدام کنند

تعاوني‌هاي مسکن کارگري و کارمندي در شهرک مينودر شهر قزوين مي‌توانند جهت اخذ پايان کار ساختمان اقدام کنند.

 

معاون منطقه سه شهرداري قزوين گفت: تعاوني‌هاي مسکن کارگري و کارمندي در شهرک مينودر مي‌توانند براي اقدام اخذ پايان کار ساختمان به منطقه سه شهرداري قزوين مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پژمانفرد با اشاره به مشکلات متعدد تعاوني‌هاي مسکن کارگري و کارمندي در شهرک مينودر طي سال‌هاي اخير براي اخذ پايان کار بيان کرد: با هماهنگيهاي انجام شده تعاوني‌هاي مسکن کارگري و کارمندي مي‌توانند نسبت به اخذ پايان کار براي بلوک‌هاي که مراحل پايان ساختماني را طي نموده‌اند اقدام کنند تا مشکل چندين ساله آن‌ها حل شود.
وي بيان کرد: در راستاي طرح تکريم و رفع مشکل تعاوني‌هاي مسکن، شهرداري منطقه سه شهرداري قزوين آمادگي دارد به بلوک‌هايي از يک تعاوني که عمليات عمراني نماکاري و محوطه سازي را به اتمام رساندند و عوارض خود را پرداخت نموده باشند، پايان کار ساختمان را صادر کند و مسوول تعاوني و يا نماينده قانوني آنان با مراجعه به اين مجموعه مي‌توانند نسبت به اخذ پايان کار براي آن بلوک‌ها اقدام نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط