دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۲

شفيعي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛

هزينه 95 ميليارد ريالي براي توليد و پخش آسفالت در معابر سطح شهر قزوين

سازمان عمران شهرداري قزوين در 7ماه سال جاري 95ميليارد ريال براي توليد و پخش آسفالت در معابر اصلي و فرعي سطح شهر هزينه كرده است.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: سازمان عمران شهرداري قزوين در7 ماه سال جاري 95 ميليارد ريال براي توليد و پخش آسفالت در معابر اصلي و فرعي سطح شهر  هزينه كرده است.

 به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛ سيد حسين شفيعي با بيان اينكه ميزان توليد آسفالت در كارخانه آسفالت شهرداري قزوين در 5 ماهه سال جاري 95هزار تن بود، افزود: از اين ميزان توليد آسفالت 52هزار تن توسط سازمان عمران  شهرداري قزوين در سطحي به مساحت 470هزار مترمربع در معابر اصلي و فرعي روكش گرديده است.

شفيعي با اشاره ارتقاء كيفيت توليد آسفالت در سال جاري بيان كرد: ميزان توليد و فروش آسفالت در كارخانه آسفالت شهرداري قزوين طي 7ماهه سال جاري 95هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23هزار تن توليد و فروش آسفالت افزايش يافته است.

وي اضافه كرد: عملکرد مناسب و اقدامات زيرساختي براي افزايش کيفيت توليد آسفالت در برنامه كاري اين مجموعه قرار گرفته است و امسال شاهد تحول خوبي در زمينه آسفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر خواهيم بود.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين تصريح كرد: با خريد دو کارخانه آسفالت 120 و 160 هزار تني توسط شهرداري قزوين در سال گذشته علاوه بر رفع معضل زيست‌محيطي ناشي از کارخانه قبلي، ظرفيت و کيفيت آسفالت توليدي نيز افزايش يافته است.

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط