یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۴

منتظري، مدير واحد مطالعات سازمان ترافيك شهرداري:

اصلاح هندسي ميدان قدس قزوين به زودي آغاز مي شود

پروژه اصلاح هندسي ميدان قدس قزوين در آينده نزديك به اجرا در مي آيد.

 

فرزانه منتظري، مدير واحد مطالعات سازمان ترافيك با اعلام اين خبر گفت: با بهره برداري از تقاطع هاي غير همسطح سرداران و نصر و انسداد تقاطع شهيد بابايي، نقش محور شهيد بهشتي به عنوان محور شرياني درجه يک در شبکه معابر شهر پررنگ تر شده و اجراي اصلاح هندسي در آن، به ويژه در ميدان قدس در دستور كار قرار گرفته است.
اين مقام مسئول به ديگر عوامل اجراي پروژه اصلاح هندسي ميدان قدس اشاره و عنوان كرد: به منظور کاهش تداخل جريان ترافيک با محور شهيد بهشتي و ايمن سازي تبادل هايي که در ميدان ارتش صورت مي گيرد، حذف اين تبادل ها و انتقال آن به فاصله اي مناسب در طرفين اين تقاطع (تقاطع غير همسطح نصر و ميدان قدس) به عنوان راهکار توصيه مي شود.
وي گفت: با حذف تبادل هاي ميدان ارتش و انتقال بخشي ازآن به ميدان قدس، اين سازمان نسبت به تهيه طرح اصلاح هندسي ميدان مذکور به منظور اصلاح راستگرد ها و قوس جزيره مرکزي و سيستم دفع آبهاي سطحي اقدام كرده است.

منتظري خاطر نشان كرد‌: با توجه به افزايش بار ترافيکي ميدان قدس، نصب چراغ راهنمايي جهت ساماندهي ترافيک عبوري از اين تقاطع به عنوان راهکار ميان مدت در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافيک قرار دارد.               

 

تصاویر مرتبط